İNTERAKTİF TESTLER 

SBS PUAN HESAPLAMA

SINIFINIZ
DERS DOĞRU YANLIŞ NET
TÜRKÇE

0.000

MATEMATİK

0.000

FEN VE TEK.

0.000

SOSYAL BİL.

0.000

YABANCI D.

0.000


0.000

NOT
Bu hesaplamada seviye testpit sınavı sonuçlarını değerlendirmek için düzenlenmiştir. Değerlendirme sonuçları geçmiş yıllarda yapılan SBS sınavlarının değerlenderilmesine
yakın bir sonuç oluşturmaktadır.

 

MEB SINAV BANKASI

......