İNTERAKTİF TESTLER 

İnteraktif Testler
Atasözlerinde Anlam
Anlama Anlatım
Atasözleri
Metinde Anlam
Eylem Fiil Bildiren Sözcükler
Yazım Kuralları
De Da nın Yazımı
Öznel ve Nesnel Yargı Testi
Sözcükte Anlam
Sesteş Sözcükler
Türemiş Sözcükler
Yapım Ekleri Testi
İmla Kuralları
Noktalama İşaretleri ve İmla 
Cümle Bilgisi
Sözcükte Anlam
Okuma Anlama
Okuduğunu Anlama
Sözcük Bilgisi
Kelime Bilgisi
Deyimler
Zamirler (Adıllar)
Okuduğunu Anlama
Eş Anlamlı Sözcükler
Genel Değerlendirme 1.Test
Paragrafta Anlam Test
Deyimler Testi
Anlama Anlatım Testi
Noktalama İşaretleri
Sözcükte Anlam
İsmin Halleri Testi
Birey ve Toplum 1
Birey ve Toplum 2
Birey ve Toplum 3
Yapım Ekleri Türemiş Sözcükler
Öznel ve Nesnel Anlatım
Gerçek ve Mecaz Anlamlılık
De Da nın Yazımı
Ünlüler Sesli Harfler
Sıfatlar
Sözcükte Anlam
Paragrafta Anlam
İmla Kuralları
Deyimler 1
Deyimler 2
Değerlendirme
Cümlede Anlam
Adlar
Adlar 2
Noktalama İşaretleri
Genel Değerlendirme 1
Genel Değerlendirme 2
Genel Değerlendirme 3
Genel Değerlendirme 4
Genel Değerlendirme 5
Genel Değerlendirme 6
Genel Değerlendirme 7
Genel Değerlendirme 8
Genel Değerlendirme 9
Genel Değerlendirme 10
Deneme Testi 1
Deneme Testi 2
Deneme Testi 3
Deneme Testi 4
Deneme Testi 5

 

......