İNTERAKTİF TESTLER 

Sözcükte Anlam
Ses Bilgisi
Okuma Anlama 1
Okuma Anlama 2
Okuma Kültürü
Sözcükte Anlam
Ses Bilgisi
Yazma
Konuşma
Dinleme İzleme
Okuma Anlama 1
Okuma Anlama 2
Anlam Bilgisi 1
Anlam Bilgisi 2
Anlam Bilgisi 3
Anlam Bilgisi 4
Cümlede Anlam 1
Cümlede Anlam 2
Cümlenin Öğeleri
Metinde Anlam
Paragrafta Anlam 1
Parçada Anlam 1
Parçada Anlam 2
Parçada Anlam 3
Parçada Anlam 4
Sözcük Türleri 1
Sözcük Türleri 2
Sözcükte Anlam 1
Sözcükte Anlam 2
Sözcükte Anlam 3
Sözcükte Yapı
Benzetme
Çekim Ekleri 1
Çekim Ekleri 2
Ek Bilgisi
Hece Düşmesi
Öznel Nesnel Yargı
İsim Bilgisi
İsim ve Fiil Kökü
Ek Kök Bilgisi
Mecaz Anlamlılık
Zamirler, Adıllar
Sıfatlar
Sebep Sonuç İlişkisi
Parçada Anlam
Genel Değerlendirme 1
Genel Değerlendirme 2
Genel Değerlendirme 3
Genel Değerlendirme 4
Genel Değerlendirme 5
Genel Değerlendirme 6
Genel Değerlendirme 7
Genel Değerlendirme 8
Genel Değerlendirme 9
Genel Değerlendirme 10
Genel Değerlendirme 11
Genel Değerlendirme 12
Genel Değerlendirme 13
Genel Değerlendirme 14
Genel Değerlendirme 15
Genel Değerlendirme 16
Genel Değerlendirme 17
Genel Değerlendirme 18
Genel Değerlendirme 19
Genel Değerlendirme 20

 

 

......