Din Kültürü 7

13 Nisan 2013 Cumartesi 18:41
1. ÜNİTE: Melek ve Ahiret İnancı
1. Varlıklar Âlemi 
Okuma Metni: Düşün Çocuğum! 
2. Meleklere İman. 
2.1. Meleklerin Özellikleri ve Görevleri
2.2. Meleklere İmanın, Davranışların Güzelleşmesine Katkısı
3. Kur’an’a Göre Cin ve Şeytan
4. Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur’an’ın Öğütleri 
5. Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar
6. Ahirete İman.
7. Kıyamet ve Yeniden Dirilme.
8. Dünya Hayatında Yapılanların Karşılığı: Ahiret
9. Nâs Suresi ve Anlamı. 
ÜNİTE DEĞERLENDİRME
 
2. ÜNİTE: Oruç İbadeti
1. Ramazan Ayı ve Önemi 
2. Ramazan Orucu. 
3. Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar  
4. Muharrem Orucu 
5. Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? 
6. Orucu Bozan Durumlar.
7. Oruç İbadetinin Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları
8. Ramazan Bayramı Sevinci. 
Okuma Metni: Bayram Sevinci.
9. Mâûn Suresi ve Anlamı 
ÖĞRENME ALANI : HZ. MUHAMMED (S.A.V.)
ÜNİTE DEĞERLENDİRME 
3. ÜNİTE: Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed
1. Hz. Muhammed’in İnsanı Yönü.
2. Hz. Muhammed’in Peygamberlik Yönü
2.1. Hz. Muhammed Son Peygamberdir
2.2. Hz. Muhammed Kur’an’ı Açıklayıcıdır.
2.3. Hz. Muhammed İnsanlık İçin Bir Uyarıcıdır.
2.4. Hz. Muhammed İnsanlığa Bir Rahmetti. 
 Okuma Metni: Hz. Peygambere Övgü. 
2.5. Hz. Muhammed Güzel Ahlakın Tamamlayıcısıdır.
 Okuma Metni: Peygamberimizin Şahsiyeti 
ÜNİTE DEĞERLENDİRME
 
4. ÜNİTE: İslam Düşüncesinde Yorumlar
1. Din ve Din Anlayışı. 
2. Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri
3. İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri.
3.1. İnançla İlgili Yorumlar
3.2. Fıkhi Yorumlar. 
3.3. Tasavvufi Yorumlar  
3.3.1. Yesevilik 
3.3.2. Kadirilik. 
3.3.3. Nakşibendilik.
3.3.4. Mevlevilik
3.3.5. Alevilik-Bektaşilik
3.3.5.1. Cem ve Cemevi.
3.3.5.1.1. Razılık ve Kul Hakkının Sorulması.
3.3.5.1.2. On İki Hizmet 
3.3.5.1.3. Semah 
3.3.5.2. Musahiplik (Yol Kardeşliği).
3.3.5.3. Dua ve Gülbenkler
3.3.5.4. Hızır Orucu .
4. Din Anlayışındaki Farklılıklar Niçin Zenginliktir?.
5. Dinde Zorlama Yoktur  
Okuma Metni: Hz. Ali’nin Cesaret ve Kahramanlığı. 
ÜNİTE DEĞERLENDİRME
 
5. ÜNİTE: Din ve Güzel Ahlak
1. Din Güzel Ahlaklı Olmama Nasıl Katkı Sağlar? .
2. İslam’da Övülen Bazı Ahlakı Tutum ve Davranışlar.
2.1. Doğruluk ve Dürüstlük
2.2. Başkalarına Maddi Yardımda Bulunmak (İnfak).
2.3. Emaneti Korumak.
2.4. Adaletli Olmak
2.5. Hoşgörü ve Bağışlama.
2.6. Alçak Gönüllülük (Tevazu) .
2.7. Görgülü Olmak .
2.8. Savurganlıktan Kaçınmak 
Okuma Metni: Abdal Musa, Kaygusuz Abdal ve Mevlâna’dan Sözler.
ÜNİTE DEĞERLENDİRME
 
6. ÜNİTE: Kültürümüz ve Din
1. Kültür ve Kültürün Ögeleri
2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri
2.1. Dilimizdeki Dinî Motifler 
2.2. Örf ve Âdetlerimizdeki Dinî Motifler 
2.3. Musikimizdeki Dinî Motifler. 
2.4. Mimarimizdeki Dinî Motifler
3. Laiklik, Din ve Vicdan Özgürlüğünün Garantisidir.
ÜNİTE DEĞERLENDİRME