Matematik 7

13 Nisan 2013 Cumartesi 18:40
1.ünite: DOĞRULAR VE AÇILAR
1.      Doğruların oluşturduğu açılar
2.      Eş açılar
3.      ÇOKGENLER
4.      Çokgenlerin köşegenleri ve iç açılarının ölçüleri toplamı
5.      Düzgün çokgenler
6.      Düzgün çokgenlerin açı ölçüleri
7.      EŞLİK-BENZERLİK
8.      Yansıma ve dönme
9.      Benzer çokgenler
10.  ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER
2.ünite: TAM SAYILARDANRASYONEL SAYILARA
1.      Tam sayılarla toplama işlemi
2.      Tam sayılarla çıkarma işlemi
3.      Tam sayılarla çarpma işlemi
4.      Tam sayıların kuvveti
5.      Tam sayılarla bölme işlemi
6.      Problem çözme ve kurma
7.      RASYONEL SAYILAR
8.      Rasyonel sayıları Tanıyalım
9.      Rasyonel sayıların farklı biçimlerde gösterilmesi ve karşılaştırılması
10.  RASYONEL SAYILARLA İŞLEMLER
11.  Rasyonel sayılarda toplama işlemi
12.  Rasyonel sayılarda toplama işleminin özellikleri
13.  Rasyonel sayılarda çıkarma işlemi
14.  Rasyonel sayılarda çarpma işlemi
15.  Rasyonel sayılarda bölme işlemi
16.  Çok adımlı işlemler
17.  Problem çözme ve kurma3.ünite: CEBİRSEL İFADELER
1.      Benzer terimlerle toplama ve çıkarma işlemi
2.      İki cebirsel ifadenin çarpımı
3.      DENKLEMLER
4.      Problem çözme ve kurma
5.      ORAN VE ORANTI
6.      Doğru orantı
7.      Ters orantı
8.      Problem çözme ve kurma
9.      BİLİNÇLİ TÜKETİM ARİTMETİĞİ
10.  Yüzde hesaplamaları
11.  Basit faiz hesaplamaları ve bilinçli tüketim
12.  DÜZLEMDE BİR NOKTANIN KOORDİNATLARI VE DOĞRU DENKLEMLERİ
13.  Koordinat sistemi ve doğrusal grafikler
14.  İki değişken arasındaki ilişki
15.  Doğrusal denklemlerin grafikleri
4.ünite: DÖRTGENLER
1.      Dörtgenlerde kenar,açı ve köşegen ilişkileri
2.      Paralelkenarın özellikleri
3.      Paralelkenarsal bölgenin alan bağıntısı
4.      Eşkenar dörtgenin özellikleri
5.      Eşkenar dörtgensel bölgenin alan bağıntısı
6.      Yamuğun özellikleri
7.      Yamuksal bölgenin alan bağıntısı
8.      Problem çözme ve kurma
9.      KENAR UZUNLUĞU-ALAN,ÇEVRE-ALAN İLİŞKİSİ
10.  Kenar uzunlukları ve alan arasındaki ilişki
11.  Çevre uzunluğu ile alan ilişkisi
12.  ÇEMBER VE DAİRE
13.  Çember ve özellikleri
14.  Çemberin düzlemde ayırdığı bölgeler
15.  Çemberde kiriş ve özellikleri
16.  ÇEMBERDE AÇILAR
17.  Merkez açı ve çevre açı
18.  Merkez açı ve çevre açı arasındaki ilişki
19.  Çember yayları
20.  TÜRK BAYRAĞI
5.ünite: BİR DOĞRUYA DİKME ÇIKMA VE DİKME İNŞA ETME
1.      Bir doğruya paralel inşa etme
2.      ÇEMBER VE ÇEMBER PARÇASININ UZUNLUĞU
3.      Problem çözme ve kurma
4.      DAİRE VE DAİRE DİLİMİNİN ALANI
5.      Dairenin alan bağıntısı
6.      Problem çözme ve kurma
7.      GEOMETRİK CİSİMLER
8.      Farklı yönden görünümleri verilen yapılar
9.      Dairesel silindirin temel elemanları ve yüzey alanı
10.  Silindirin hacmi
11.  Problem çözme ve kurma
6.ünite: TABLO VE GRAFİKLER,MERKEZİ EĞİLİM VE YAYILMA ÖLÇÜLERİ
1.      DAİRE GRAFİĞİ VE İSTATİSTİKSEL TEMSİL BİÇİMLERİ
2.      Tahmin ve grafik hataları
3.      PERMÜTASYON
4.      Faktöriyel
5.      OLASILIK
6.      Ayrık ve ayrık olmayan olaylar
7.      Geometri bilgisi ve olasılık
 Genel Değerlendirme 1
 Genel Değerlendirme 2
 Genel Değerlendirme 3
 Genel Değerlendirme 4
 Genel Değerlendirme 5
 Genel Değerlendirme 6
 Genel Değerlendirme 7
 Genel Değerlendirme 8
 Genel Değerlendirme 9
 Genel Değerlendirme 10
 Genel Değerlendirme 11
 Genel Değerlendirme 12
 Genel Değerlendirme 13
 Genel Değerlendirme 14
 Genel Değerlendirme 15
 Genel Değerlendirme 16
 Genel Değerlendirme 17
 Genel Değerlendirme 18
 Genel Değerlendirme 19
 Genel Değerlendirme 20