Matematik1

04 Nisan 2013 Perşembe 16:54
Aktif Konular Kırmızı Renklidir.
1. ÜNİTE
 1. DOĞAL SAYILAR
        a. Rakamlar
        0 Rakamı     1
 Rakamı      2 Rakamı
        3 Rakamı      4 Rakamı     5 Rakamı
        6 Rakamı      7 Rakamı     8 Rakamı
        9 Rakamı
        b. Varlıkların Sayılarını Bulma
           c. 10’a Kadar Birer Ritmik Sayma
           ç. 100’e Kadar Onar Ritmik Sayma
           d. 100’e Kadar Birer Ritmik Sayma
           e. 20 İçinde Geriye Birer Ritmik Sayma
           f. Bir Çokluktan Belirtilen Sayı Kadarını Ayırma
           ÜNİTE DEĞERLENDİRMESİ
2. ÜNİTE
1. DOĞAL SAYILAR

           a. Nesne Gruplarını Onluk ve Birliklerine Ayırma
           b. Bir Çokluğa Karşılık Gelen Sayıyı Bulma
2. ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER

           a. Bir Örüntüdeki İlişkiyi Belirleme
           b. Bir Örüntüde Eksik Bırakılan Yerleri Tamamlama
ÜNİTE DEĞERLENDİRMESİ 
3.ÜNİTE
1. DOĞAL SAYILAR 
           a. Azlık ve Çokluk
           b. Grupların Nesne Sayılarını Karşılaştırma 
           c. Sıra Sayıları 
2. UZUNLUKLARI ÖLÇME 
      
  Nesnelerin Yerini Belirleme
           Nesneleri Uzunluklarına Göre Karşılaştırma 
3. PARALARIMIZ 
           Paralarımızı Tanıyalım
4. ZAMANI ÖLÇME 
           Takvim Üzerinde Gün ve Ayı Belirtme
5. TARTMA 
           Nesneleri Ağırlıklarına Göre Karşılaştırma 
4. ÜNİTE
1. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

           a. Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
           b. Toplama İşleminde Sıfırın Etkisi
           c. Toplama İşleminde Toplananların Yerlerini Değiştirme
2. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ

           a. Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
           b. Farkı 0 (sıfır) Olan Çıkarma İşlemleri
3. UZAMSAL İLİŞKİLER

           Uzamsal İlişkiler
4. TARTMA

           Nesneleri Ağırlıklarına Göre Sıralama
ÜNİTE DEĞERLENDİRMESİ

5.ÜNİTE
1. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

           a. Toplama İşleminde Verilmeyeni Bulma
           b. Toplamları 10 Olan Sayı İkililerini Belirleme
           c. Toplamları 20 Olan Sayı İkililerini Belirleme
           ç. Toplamları Verilen Sayı İkililerini Belirleme
2. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ
         
Geriye Ritmik Sayma

          Çıkarma İşlemini Öğreniyorum
           Çıkarma İşleminde Verilmeyeni Bulma
3. KESİRLER

           a. Bütün ve Yarım
           b. Bütün ve Yarım Arasındaki İlişki
4. GEOMETRİK CİSİMLER

           a. Geometrik Cisimlere Benzeyen Nesneleri Belirleme
           b. Geometrik Cisimlerle Model Oluşturma
5. EŞLİK

           Eş Nesneler
6. ZAMANI ÖLÇME

           Saat Başlarını Okuma
ÜNİTE DEĞERLENDİRMESİ
6.ÜNİTE
1. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

           a. Zihinden Toplama İşlemi
           b. Toplama İşlemi ile İlgili Problemler
2. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ

           a. Zihinden Çıkarma İşlemi
           b. Çıkarma İşlemi ile İlgili Problemler
3. UZUNLUKLARI ÖLÇME

           a. Nesnelerin Uzunluklarına Göre Yerini Belirleme
           b. Uzunlukları Standart Olmayan Birimlerle Ölçme
           c. Uzunlukları Ölçme ile İlgili Problemler
4. VERİ

           Tablo Okuma
ÜNİTE DEĞERLENDİRMESİ